logo sag

Türkiye Bursları

Türkiye Bursları

Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrenciler sayesinde, Türkiye’nin amacı; dünyaya ve anavatanlarına ait problemlere çözümler üretecek nesiller yetiştirmek, fırsat eşitliği ve uluslar üstü bir bakış açısına sahip olmaktır.

Türkiye, Cumhuriyet öncesi dönemde de, Cumhuriyet döneminde de, birçok uluslararası öğrenciye kapılarını açmıştır ve yine bu öğrencilere burs vererek ülkemizdeki nitelikli eğitimden faydalanmalarını sağlamıştır. 

1960’larda burslar diğer devletlerle imzalanan iki taraflı anlaşmalar çerçevesinde sağlanırken, özellikle Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın desteğiyle 1992’de “Büyük Öğrenci Projesi” başlatıldı ve ilk kez uluslararası öğrencilere yönelik politikalar sistematik hale getirildi. 2000’li yılların başlarından beri Türkiye’nin dış politikasından kültürüne, sosyal politikalarından ekonomik büyümesine kadar gerçekleştirilen büyük reformların yansıması uluslararası eğitim alanında da görüldü ve bu alanda önemli adımların atılmasına sebep oldu.

2010 yılında kuruluşunun ardından Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’na verilmiş görevler çerçevesinde, başkanlığımız girişimleriyle ve alakalı kurumlarla kurulan ortaklıklarla 2012 yılında “Türkiye Bursları” programı hayata geçirildi. Bunun sonucunda ülkemiz tarafından verilen yükseköğrenim bursları “Türkiye Bursları” adı altında yenilenmiş ve tekrar etkin kılınmış oldu.