logo sag

Etiyopya’da etnik ve dini yapı haritası

Etiyopya’da etnik ve dini yapı haritası

Etiyopya, etnik ve dini yönden Doğu Afrika’da en fazla gruba ev sahipliği yapan ülkeler arasında.

Afrika’da tarihi yönden köklü bir geçmişe sahip olan ülke, aynı zamanda çeşitli etnik ve dini gruplar için her zaman bir kavşak noktası niteliği arz etti.Bu nitelik paralelinde çok sayıda etnik grup, ülkedeki farklı bölgelere dağılmış halde yaşıyor. Ayrıca Etiyopya, dini açından da Afrika’da tarihi merkezlerden biri. Hıristiyan Ortodoks inancın Afrika’daki merkezi sayılan ülkede Protestan Hıristiyanların yanı sıra oldukça yoğun bir Müslüman nüfus da mevcut.

Etiyopya’da etnik yapı

Etiyopya etnik açıdan oldukça çeşitlilik arz eden bir ülke. Afrika’nın doğusunu, merkezini ve Sudan’ı bir araya getiren bir noktada bulunması Etiyopya’da çeşitliliği artırıyor.Ülkede Amhara, Oromo, Somali, Tigray, Afar, Agaw, Awi, Gumuz, Şinaşa, Nuer, Anuak ve Berta halkları etnik çoğunluğu teşkil ediyor.Çok sayıda etnik azınlığın da bulunduğu ülkenin özellikle güneybatı kesiminde birçok azınlık halk yaşıyor. Bunlar, yukarıdaki haritada GMMHB (Güney Milletleri, Milliyetleri ve Halkları Bölgesi) olarak adlandırılan bölgede mevcut durumda. Hazırlanan haritada, etnik açıdan yakınlık arz etmeleri ve dağınık halde yaşamaları sebebiyle, bu halkların tamamı “Güney Halkları” olarak kategorize edildi. Söz konusu etnik gruplar arasında şunları saymak mümkün: Şakaço, Kafiço, Benç, Gurage, Gedeo, Sidama, Burj,, Aari, Basketo, Goffa, Wolayta, Gamo, Konta, Dawro, Kambaata, Halaba, Hadiya, Yem, Silte.

Ülkede etnik çeşitlilik zaman zaman etnik çatışmaları da beraberinde getiriyor. Bilhassa son dönemde ulusal ordu ile Tigraylar arasında çatışmalar yaşanıyor. Tigrayların geçmişte ülke yönetimini büyük ölçüde elinde bulundurması ve bu sebeple diğer gruplarla gerilimler yaşaması da etnik çatışmaları besleyen bir diğer etken. Aynı zamanda Müslüman Somali halkının yaşadığı Somali (Ogadin) bölgesi de, etnik ve dini gerilimin yaşandığı bir diğer bölge.

Etiyopya’da dini yapı

Etiyopya’da dört ana dini grup bulunuyor. Müslümanlar, Ortodoks Hıristiyanlar, Protestan Hıristiyanlar ve yerel dinlerin mensupları.Haritada da görüleceği üzere yerel dinler ve Protestanlık daha çok güneybatı bölgesinde, Ortodoks inanç grupları ise kuzeyde varlık gösteriyor.Müslümanlar ise ülkenin doğusundaki Ogadin ve Afar bölgelerinde, ülkenin orta kesimindeki Oromia’da ve ayrıca batı ve kuzeybatı kesimlerde, Sudan sınırında bulunuyorlar.Ülkede Ortodokslar nüfusun yaklaşık yüzde 42’sini, Müslümanlar yüzde 35’ini, Protestanlar yüzde 19’unu, yerel dinler ise yaklaşık yüzde 2.1’ini teşkil ediyor.

Tarih: 22.03.2021 00:19