logo sag

Etiyopyalı gazeteci Isaac Eshetu GERD hakkında konuştu

Etiyopyalı gazeteci Isaac Eshetu GERD hakkında konuştu

Etiyopyalı gazeteci Isaac Eshetu, Büyük Etiyopya Rönesans Barajı hakkında konuştu.

Etiyopyalı gazeteci Isaac Eshetu, A NEWS kanalında Büyük Etiyopya Rönesans Barajı hakkında konuştu.

 

Tarih: 04.07.2020 00:12